Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rudy Mann, Sacramentstraat 4, 8603VM Sneek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rudy Mann kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rudy Mann, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rudy Mann verstrekt.

Bij Rudy Mann kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Rudy Mann deze gegevens nodig heeft
Rudy Mann verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Rudy Mann je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Hoelang Rudy Mann gegevens bewaart
Rudy Mann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, telefoonnummer en e-mailadres: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt.

Delen met anderen
Rudy Mann verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Rudy Mann worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rudy Mann gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rudymann.nl. Rudy Mann zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
Rudy Mann neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rudy Mann maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Rudy Mann verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rudy Mann op via info@rudymann.nl.

Contact
Https://rudymann.nl is een website van Rudy Mann. Rudy Mann is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Sacramentstraat 4, 8603VM Sneek
  • Vestigingsadres: Sacramentstraat 4, 8603VM Sneek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67103863
  • E-mailadres: info@rudymann.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.